Yönetim
  Yönetim Kurulu Asil
 1. Gül KOÇLAR ORAL
 2. Alpin KÖKNEL YENER
 3. Şule Filiz AKŞİT
 4. Gülten MANİOĞLU
 5. Nurgün TAMER BAYAZIT
  Yönetim Kurulu Yedek
 1. Mine DİNCER
 2. Feride ŞENER YILMAZ
 3. Aslıhan ÜNLÜ TAVİL
 4. H. Almıla BÜYÜKTAŞKIN
 5. Mustafa ÖZGÜNLER
  Denetim Kurulu Asil
 1. Nil TÜRKERİ
 2. Murat ÇAKAN
 3. M. Cem ALTUN
  Denetim Kurulu Yedek
 1. Oğuz BAYAZIT
 2. Göksel ORAL
 3. Nuri SERTESER